Vad våra klinter skriver

Ann of Bo

När jag kom i kontakt med Tatiana öppnades en ny värld för mig. Jag förstod, att det fanns aspekter jag ej kunde påverka ensam utan det krävdes redskap som jag ej kontrollerade. Tillsammans öppnade vi dörrar i mitt sinne, tog upp saker som blockerat mina perspektiv.

Steg för steg gick vi från mina inre rum i min takt, när jag kom till en dörr som var blockerad ringde jag Tatiana, tillsammans öppnade vi dörren sedan kunde jag möblera rummet tills jag kände mig hemma med allt som fanns där.

Hur är det möjligt?

Endast genom att verkligen vilja få ordning på din verklighet, dina tankar och känslor, önska finna en person som Tatiana är detta möjligt.

Hon är professionell och okonventionell. För henne finns inga gränser. Du bestämmer hur långt och hur fort du vill gå in din egen inre värld och bakgrund.

Sandra Ottander Skådespelerska, logonom och församlings pedagog

Första gången jag träffade Tatiana mötte jag en varm, stark, ödmjuk kvinna som hade skattet nära hjärtat. Än idag är det så. När vi möttes i diskussioner inom hennes yrkes område, som inte är nytt för mig, slogs jag av hennes stora förmåga att kunna förklara mycket komplicerade saker på ett mycket enkelt, ödmjukt och levande sätt, och dessutom på ett annat språk än hennes modersmål.

Hon lyfte fram nya perspektiv utan att trycka ner mitt sätt att tänka, som att tala om att det finns fler vägar att gå när du är redo.

Jag önskar henne all lycka och framgång och vet att så är möjligt.

Agneta Ottander Pensionerad adjunkt i moderna språk, litteratur- och teaterhistoria 

Det är mig en glädje att skriva detta rekommendationsbrev åt Tatiana Hedström.

I hennes egenskap av psykolog har jag fått inblick i Tatianas sätt att fungera som medmänniska och yrkesmänniska. Jag hörde henne -  på utmärkt, lättfattlig svenska, klargöra grundprinciperna i Kognitiv Beteendeterapi (KBT). På ett vänligt och kristallklart sätt förklarade hon metoden.

Hennes lugna, vänliga och kunniga sätt att presentera materialet var både inspirerande och lärorikt. Jag kan förstå Tatiana Hedströms kapacitet och värde som medmänniska och medarbetare.

Jag känner en djup respekt för hennes stora kunskap, hennes livsinställning, vänlighet och effektivitet.

Med sin livsglädje och konstruktiva syn på livet, sin respekt och lyhördhet för människor är hon en verklig gåva till Sverige.