Motiverande samtal (MI)

06.08.2015 00:13


Att försöka hjälpa människor till förändring upplevs ofta svårt och frustrerande eftersom många inte gör det som är bäst för dem. Motiverande samtal vänder i stället på perspektivet och frågar "vad är det som får människor att faktiskt förändra sig i sina liv?"

Det huvudsakliga målet är att hjälpa människor att komma vidare i en förändringsprocess.

Tillbaka