Mindfullness

06.08.2015 00:20


Mindfullness handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick.

Vi mindfulnessmeditation utvecklar man färdigheter i just detta.

Mindfullness är inget nytt, utan kommer ur 2500-åriga traditioner. Det är en av grunderna i den buddiska filosofin och psykologin med avsikt att minska lidande och finna lycka och stillhet.

Forskning visar att 8 veckor träning i mindfulnessmeditation har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.

Tillbaka